TLV - ÔN tập về tả cảnh ( Tiết 56 )

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Minh Chuyên
Ngày gửi: 14h:30' 13-04-2009
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
*Giao an 5 - Nam hoc: 2008-2009 @ Pham Hong Diep
Thứ ngày / / 200
Tập làm văn
ÔN TẬP VỀ TẢ CẢNH
I. MỤC TIÊU:
1. Oân luyện, củng cố kĩ năng lập dàn ý của bài văn tả cảnh – một dàn ý với những ý của riêng mình.
2. Oân luyện kĩ năng trình bày miệng dàn ý bài văn tả cảnh – trình bày rõ ràng, rành mạch tự nhiên, tự tin.
II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng lớp viết 4 đề văn.
- Một số tranh ảnh gắn với các cảnh một nagỳ mới bắt đầu, một đêm trăng đẹp, một trường học, một khu vui chơi, giải trí
- Giấy khổ to, bút dạ.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:


Giáo viên
Học sinh

 1



2
3

Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS trình bày dàn ý một bài văn tả cảnh em đã học hoặc đã viết trong học kì I – BT1, tiết Tập làm văn trước.
- GV nhận xét bài làm của HS.
Giới thiệu bài
Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài tập 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.
- GV nhắc lại yêu cầu.
- GV giao việc:
- GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS ở nhà.
- Cho HS lập dàn ý.
- Gọi HS trình bày dàn ý.
- GV nhận xét và bổ sung để hoàn chỉnh 4 dàn ý trên bảng lớp, khen những HS làm dàn ý tốt.
Bài tập 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV nhắc lại yêu cầu.
- GVcho HS trình bày miệng dàn ý.


- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.



- HS lắng nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1 HS đọc thành tiếng cả lớp nghe.

- HS theo dõi.



- 4 HS làm bài vào giấy khổ to, HS cả lớp làm bài vào nháp.
- 4 HS dán phiếu lên bảng và trình bày dàn ý bài của mình.
- HS cả lớp nhận xét.
- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp theo dõi.
- HS theo dõi.
- HS dựa vào dàn ý đã lập, trình bày miệng trước lớp.


 4
Củng cố, dặn dò:
- Dặn những HS những em viết dàn ý chưa đạt về nhà sửa lại để chuẩn bị viết hoàn chỉnh bài văn tả cảnh trong tiết TLV cuối tuần 32.
- Nhận xét tiết học.